Hayatı

1948 Sivas - Zara - Tuzlagözü doğumlu. İlkokulunu köyde, orta ve liseyi Sivas ve Erzurum İ.H. Lisesinde okumuştur. 1974 Konya Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur.

Eserleri

Aile Mektebi Müslümana Mesajlar Namaz O Diyarın Sakinleri Allah'tan Vahiy Kullardan İbadet Dedi Dedim...

Sohbetleri

Aile Mektebi ve Nesillerin Eğitimi Sohbetleri

Makaleler

Ahiret gününe inanmak bedel ister

  Haftanın Cuma günlerinde sizlere sunduğumuz mesajlarımız, ülkemizin ve halkımızın hal ve hareketleri göz önüne getirilerek hazırlanır. Mesajlarımızın muhtevası veya içeriğinde referansımız elbette Kitap ve Sünnet olmaktadır. Sizlere, yıllar önce takdim ettiğimiz bir yazımızı, zaruretten dolayı bir daha takdim etmeyi münasip gördük. Kendimizi, nefis muhasebesine

Devamı İçin Tıklayınız

Öyle bir yolculuk ki...

1979 tarihinde Afganistan dedik... Keşmir dedik... Balkanlar diyarında Bosna-Hersek dedik... Niyetlerimizle, paylaşım ahlaklarımızla, cebimizdeki para, bileğimizdeki bileziklerle yollara revan olduk... 66 senedir ezilen, aç ve susuz bırakılan Filistin dedik... Mübarek Şam şehrinin bulunduğu Suriye’yi, 1916 yılının gönül ve beden adımlarının atıldığı İhvan-ı müslimini ihmal etmedik... Dua ka

Devamı İçin Tıklayınız

Ailede ezilen olmasın

  Aile içi şiddet ve ailede ezilenler konusu, müstakil eserlerimizde ailenin önemi ve aile kurumunun ihyası için ortaya koyduğumuz çalışmalarımızda sık sık işlenen bir meselemizdir. Aynı zamanda sebep ve sonuçları çok iyi analiz edilmesi gereken farklı bir mevzudur.  Aile içi şiddeti; yalnızca erkeğin eşine uyguladığı sözlü ve fiili şiddete haml

Devamı İçin Tıklayınız