Hayatı

1948 Sivas - Zara - Tuzlagözü doğumlu. İlkokulunu köyde, orta ve liseyi Sivas ve Erzurum İ.H. Lisesinde okumuştur. 1974 Konya Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur.

Eserleri

Aile Mektebi Müslümana Mesajlar Namaz O Diyarın Sakinleri Allah'tan Vahiy Kullardan İbadet Dedi Dedim...

Sohbetleri

Aile Mektebi ve Nesillerin Eğitimi Sohbetleri

Makaleler

Müslüman'ın Öncelikleri

  “Allah’ım! Receb ve Şa’ban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur” diyerek girdiğimiz üç ayların ikisini geride bıraktık. “Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennemden azad” olan Ramazan ayının da ortasındayız.Ramazan ayına kavuşmuş olmamız, inşallah duamızın kabul edildiğinin bir göstergesidir. Amellerin karşı

Devamı İçin Tıklayınız

Ramazan İnfak Ayıdır...

  Bir toplumun terbiyesi İslam’a göre yapılmışsa, o toplumun üyeleri, “Bir binanın tuğlaları veya bir vücudun organları gibidir. Bir organın sancısı bütün vücudu sarsar.” Tutkalı İslam olan bu toplumun hak dağılımı da keyfi değildir. “Her hak sahibine hakkını vermek zorunluluğu vardır.” Bu toplumun bir şahsiyeti “Beni, kendim ve aile efrad

Devamı İçin Tıklayınız

Teravih Namazlarımıza önem verelim...

  Efendimiz (s.a.v) gündüz saim (oruçlu) olanlara müjde sadedinde şöyle buyurmaktadır: “Kim faziletine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”(Buhari, İman 28) Efendimiz’in aynı mübarek dudaklarından gece kaim olanlar (teravih namazı kılanlar) için müjde olarak

Devamı İçin Tıklayınız